ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าสำหรับ “สาขา”

1. สาขาส่งบันทึกข้อความ มาทาง Email ฝ่ายสินค้าพัสดุ
   Email : management123.isc@gmail.com
   ทางฝ่ายตรวจสอบเอกสารว่าทุกคนในสาขาเซ็นต์รับทราบ

2. ฝ่ายสินค้าพัสดุจะ Forward mail ให้คุณแจว เพื่อตรวจแต้มสาขาและอนุมัติการตั้งเบิก

3. สาขาจะได้รับ Email หรือ เอกสารตอบกลับอนุมัติการตั้งเบิก

4. หลังจากนั้น สาขาจึงสามารถสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ได้

5. ฝ่ายสินค้าพัสดุจัดของส่งตามอนุมัติ


ตัวอย่างฟอร์มเอกสารบันทึกข้อความ