ขั้นตอนง่ายๆกับการสั่งซื้อสินค้ากับสยามสไมล์

การจัดส่งสินค้า

1. ทางบริษัทจะส่งสินค้าใหม่ไปถึงลูกค้า ในสองช่องทางคือ จัดส่งพัสดุเอกชนหรือไปรษณีย์ไทย และส่งสินค้าไปยังสำนักงานออฟิศสาขาต่างๆที่ได้รับเรื่องขอเปลี่ยน/เคลมสินค้า.

2. ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยน/เคลมสินค้า จะใช้เวลา 3-5วันทำการ หลักตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า)

3. ในบางกรณีมีเหตุที่จะต้องจัดส่งล่าช้าทางเจ้าหน้าที่จะอีเมล์หรือโทรศัพท์ติดต่อแจ้งถึงลูกค้าทุกๆท่านค่ะ.