ขั้นตอนง่ายๆกับการสั่งซื้อสินค้ากับสยามสไมล์

จบการสั่งซื้อ / รายละเอียดการสั่งซื้อ

หลังจากสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสรุปรายละเอียดการสั่งซื้อไปยังอีเมล์ของ่ทานและในบัญชีผู้ใช้ โดยผู้สั่งซื้อสามารถตรวจสอบได้ 2 ทางดังนี้

1. ในบัญชีผู้ใช้ โดยคลิกเลือกเมนู “คำสั่งซื้อ” ที่เมนูด้านบนหรือลิ้งค์เมนูจากในบัญชีผู้ใช้เองก็ได้.

จากนั้นจะเขาสู่หน้ารายการคำสั่งซื้อต่างๆทั้งหมดที่ได้สั่งซื้อสินค้าไว้ ในหน้าเว็บส่วนนี้ผู้ซื้อสามารถตรวจเช็ครายละเอียดการสั่งซื้อได้ และดาวน์โหลด invoice เป็นหลักฐาน.

2. ในอีเมล์ ตรวจสอบจากอีเมล์ของตัวผู้ซื้อเอง เช็คอีเมล์ที่ได้รับจากระบบเว็บไซต์ siamsmileshop จะพบอีเมล์สั่งซื้อสินค้าในกล่องจดหมาย

บางกรณีอีเมล์อาจจะถูกกักเก็บในจดหมายขยะ Junk mail ให้กำหนดอีเมล์จาก siamsmileshop ย้ายไปในกล่องจดหมายปกติ และกำหนดอีเมล์ว่าไม่ใช่ Not spam