ขั้นตอนง่ายๆกับการสั่งซื้อสินค้ากับสยามสไมล์

การชำระ POINTS/CREDIT

1. กรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วน และคลิกเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการชำระด้วย Points/Credit โดยคลิกปุ่มสีฟ้าด้วยบน คุณสามารถเลือกที่จะชำระด้วย Points หรือ Credit ได้เพียงอย่างใดอย่างนึงเท่านั้น [แนะนำ: ควรเลือกชำระด้วย points ก่อน]


2. ตรวจสอบยอดสรุปรายการสั่งซื้อ และคลิกปุ่ม สั่งซื้อ

หมายเหตุ:

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อ และจำนวนคงเหลือ Points และ Credit ได้ที่หน้าหลักโปรไฟล์ของตนเอง

“POINTS” หมายถึง แต้มที่ได้จากการทำกิจกรรมต่าง หรือผลตอบแทนจากสิ่งต่างๆที่เข้าเงือนไขกฎเกณฑ์ของทางบริษัท

“CREDIT” หมายถึง หน่วยแทนเงินจริง ซึ่งได้จากการทำกิจกรรมต่างๆและเข้าเงื่อนไขของทางบริษัทที่กำหนดไว้

ลูกค้าสามารถชำระซื้อสินค้าด้วย Points หรือ Credit ได้เพียงอย่างใดอย่างนึงต่อ1คำสั่งซื้อเท่านั้น

หากการสั่งซื้อสินค้าสิ้นสุดลงแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนใจ และไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้

เงือนไขการของคืน Points และ Credit:

กรณีเกิดความผิดพลาดการคำนวณจากระบบเว็บไซต์เอง หรือจุดบกพร่องจากระบบเท่านั้น

กรณีไม่มีสินค้าที่สั่งซื้อไว้ในสต็อคหรือหมดไป

กรณีที่สินค้าถูกจัดส่งแล้วหายสูญไปไม่ถึงปลายทางผู้รับ และไม่มีสินค้าที่สั่งซื้อไว้ในสต็อคหรือหมดไป