1. สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขในการคืนสินค้า ( หรือ  ในตารางข้างล่างแสดงเงื่อนไขที่จำเป็นในการเปลี่ยน/เคลมสินค้า)

เหตุผลที่ยอมรับได้สำหรับการเปลี่ยน/เคลมสินค้า

สินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่ ยังไม่ถูกใช้

 

สินค้ายังไม่ถูกเปิดหรือแกะกล่อง

สินค้าคืนกลับมาครบ (ของแถม,คู่มือ,อุปกรณ์เสริม,กล่อง)

ป้ายและตราสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

หมายเหตุ

(ยกเว้นกรณีไม่มีสินค้า)

สินค้าใช้งานไม่ได้

เปลี่ยน/เคลมให้ใหม่

สินค้าเสียหาย (เสียหายก่อนถึงมือคุณ) สินค้าหมดอายุ หรือได้รับสิ่งของในบรรจุภัณฑ์ไม่ครบ

เปลี่ยน/เคลมให้ใหม่

สินค้าไม่ตรงตามข้อมูลในเว็บไซต์

เปลี่ยน/เคลมให้ใหม่

ได้รับสินค้าผิด

เปลี่ยน/เคลมให้ใหม่

ลูกค้าเปลี่ยนใจ

ไม่รับเปลี่ยน/เคลม

 

หมายเหตุ:

“สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึงสินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้

“สินค้าเสียหาย (เสียหายก่อนมือลูกค้า)” หมายถึงสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างทาง และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า

“หมดอายุ” หมายถึงสินค้าที่ผ่านวันรับประกันหรือหมดอายุแล้ว

“สินค้าไม่ครบ” หมายถึงสินค้าที่อุปกรณ์ขาดหายหรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้

“สินค้าไม่ตรงตามข้อมูลในเว็บไซต์” หมายถึงสินค้าที่ไม่ตรงตามรายละเอียดบนเว็บไซต์

“ได้รับสินค้าผิด” หมายถึงสินค้าที่ได้รับ ไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ

“ลูกค้าเปลี่ยนใจ” หมายถึงลูกค้าตัดสินใจคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้า / เคลมสินค้า เนื่องจาก "ลูกค้าเปลี่ยนใจ”

   

2. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้

2.1 กรณีสินค้าหมดสต๊อคหรือต้องรอสินค้า ให้ลูกค้าทำกรอกแบบยื่นฟอร์มก่อนทุกครั้ง เพื่อรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเช็คสินค้าในสต๊อค จากนั้นรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์หรือโทรศัพท์เพื่อยืนยันเข้าเงื่อนไขเปลี่ยน/เคลมสินค้าได้.

2.2 การเปลี่ยน/เคลมสินค้า สินค้านั้นจะต้องเป็นประเภทเดียวกัน สินค้าจะต้องแบบเดียวกันทั้ง ชนิด สี รูปร่าง ขนาด น้ำหนัก ประเภทหมวดสินค้า และบรรจุภัณฑ์เท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/เคลมเป็นสินค้าอื่นที่นอกเหนือจากเงื่อนไขนี้.

 

สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยน/เคลมได้

1. ไม่ใช่รายการหรือประเภทสินค้าเดียวกับรายการที่สั่งซื้อไว้.

2. หลังได้รับสินค้าแล้ว เกินระยะเวลากำหนดการเปลี่ยน/เคลมสินค้า ภายใน 7 หรือ 15วัน.

3. สินค้าถูกใช้งานแล้วระยะช่วงนึงแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมา.

4. อุปกรณ์เสริมหรือคู่มือหรือรายการสินค้าในบรรจุภัณฑ์ไม่ครบหรือสูญหาย ที่ไม่ใช่จากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ หรือเกิดจากระหว่างการขนส่งสินค้า.